Hemû Helbestên 'Mele Xelîlê Sêrtî'

1 Mebhesul Frudîl Eyniyetî (Tu Guh Dêre Nutq û Beyana Fesîh)
10 Mebhesu Ededil Enbiyai (çihar û Sed û Bîst Hezar)
11 Mebhesu Tesîril Duaî (Duayan Ku Bê Şek Eser Bo Hene)
12 Mebhesu Nesbîl Îmamî (Ji Ferzane Nesba Îmamê Ku Dîn)
13 Mebhesul Îxtîyarîl Cuzî (Xweda Xaliqê Cumle Fiila Te Ye)
14 Mebhesu Elamatîl Saetî (Elamet Ji Bo Saetê Pir In)
15 Mebhesu Sûalîl Qebrî û Mebhesul Qiyametî (Ezab û Sûala Di Qebrê Heşir)
16 Mebhesu Eîmmetî (Mezahib Çiharin)
17 Mebhesul Tesewwûfî Wel Exlaqî (Ji Emrazê Dilrene Ferze Dewa)
18 Mebhesut Teelumî Fî Sebîlîllah (Ji Ilmê Bixwîne Heçî Wacîbat)
19 Mebhesu Wezaîful Ezaîl Sebetî (Te Ezaî Heftin Xwedê Çêkirî)
2 Mebhesul Sifatil Selbiyyetî (Wucûda Wî Eyne Ji Bo Zatê Wî)
20 Mebhesu Adabîl Eklî (Xwedê Ev Teamê Di Xweş Dane Te)
21 Mebhesul El Lîbasî (Lîbasê Ji Bo Fexr û Kibrê Mepoş)
22 Mebhesu Adabîl Selatî (Ji Bo Te Xwedê Çêkirin Ev Nimêj)
3 Mebhesul Sifatîl Sebetîl Qedîmetî (Sifatê Di Sebê Ezel Wî Hene)
4 Mebhesul Melaîketî (Melaîk Ji Bo Wî Hene Bê Eded)
5 Mebhesul El Rîsaletî (Muhemmed Resûlê Xwedaye Hinar)
6 Mebhesu Şemaîlîhî (Li Wî Qametek Mutedil Bû Letîf)
7 Mebhesul Miracî (Ji Keba Munewwer Xwedê Leylekê)
8 Mebhesul Ruyeti (Di Dunyayê Kes Dî Ji Bil Wî Nedî)
9 Mebhesul Tefazulî (Welê Nessê Dalin)
Bi Xudanî Xweş Dibit
Îlahî Ji Te Dikim Hêvî
Ji Dest Nefsê Bi Gazindim
Şêxê Min Şêxek Amil